Inštalačné opatrenia

1. Skrutky musia byť utiahnuté,
2. Kábel a medený nos musia byť vložené na miesto a stlačené kliešťami.
Kruhová predizolovaná koncovka, koncovka lisovaná za studena, napájacie armatúry, vidlicová predizolovaná koncovka, ihlou predizolovaná koncovka, listom predizolovaná koncovka, guľka plne izolovaná koncovka, dlhý stredný kĺb, krátky stredný kĺb, kruhový holý koniec, vidlicový holý koniec, samec a predizolovaný koniec samica, trubicová predizolovaná koncovka, trubicový holý koniec, ihlový holý koniec, medená koncovka SC DTG s kukátkami, špeciálna koncovka C45.

Aj keď je medený nos vyrobený z rovnakého materiálu, vieme, že meď možno rozdeliť na mosadz a červenú meď.Rozdiely sú v cene surovín.V tomto ohľade musia zákazníci tiež objasniť, že červená meď je priemyselne čistá meď s bodom topenia 1083 ℃, zatiaľ čo mosadz je zliatina zložená z medi a zinku, ktorá má vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a často sa používa pri výrobe ventily, vodovodné potrubia Existujú rozdiely vo vzhľade, obsahu medi, hustote, sile, vodivosti atď.
Medený nos je séria produktov často používaných v energetickom priemysle.Bežne sa používa na spojenie koncov káblov.Táto operácia spôsobí, že konce káblov budú elektricky spojené.Vysoká bezpečnosť a pevnejšia.Samozrejme, okrem toho, že sa používajú v káblovom priemysle, sú tieto produkty hlboko milované, vrátane stavebníctva, energetických zariadení, domácich spotrebičov, rozvodných skríň a iných priemyselných odvetví.

Vďaka použitiu kovových materiálov bude jeho výkon celkom dobrý.Medený kov má dobrú izoláciu, vďaka čomu je pri používaní bezpečnejší a odoláva okolitému vzduchu.Preto je veľmi vhodný na pripojenie na terminál. Okrem toho sa medené výrobky nemenia ľahko a majú relatívne stabilnú štruktúru.Ak sa používajú vo vonkajšom svete, aj keď teplota veľmi kolíše, dajú sa dobre použiť a nebudú ovplyvnené a nemožno ich efektívne použiť. Keď produkty používame, môžeme ich efektívne používať podľa vlastností a faktorov tieto rôzne produkty a samotná meď je široko používaná.V porovnaní s oceľou vo vlhkom prostredí sa dá efektívne použiť aj bez poruchy.Medený kov je veľmi dobrý produkt na výrobu koncoviek.

Pri používaní terminálu budeme venovať pozornosť štýlu vlákna na samotnom termináli.Pre pružinovú koncovku spravidla používame koncovku bez závitu.Náraz použitej koncovky na takúto pružinu nás urobí relatívne bezpečnými pri používaní.Samotný závit na svorke môže zabrániť vypadnutiu, a pretože dobrý výrobok vyžaduje pri používaní veľký kontaktný tlak, keď skrutku dotiahneme, priemer samotnej skrutky je iný, takže samotná skrutka nebude ovplyvnená a možno bezpečne a efektívne používať, pre samotný terminál môže chrániť efektívne používanie produktu a bude v ňom existovať určitý tlak, ktorý neovplyvní používanie terminálu.Keď použijeme takýto výrobok, bez ohľadu na to, či ide o typ so závitom alebo nie, bude mať vplyv na použitie koncovky. Rozdiel v trecej sile generovanej na kontaktnom povrchu povedie k rozdielu v použití produktu.

Pri použití medených nosov by sme mali najprv urobiť zodpovedajúci úsudok a výber pre rôzne výrobné miesta.Pri využívaní plôch a priestorov pre tieto rôzne produkty musíme lepšie vyberať a aplikovať rôzne typy medených nosov z rôznych materiálov. Len s použitím takéhoto produktu môžeme v procese používania fungovať efektívnejšie.Medený nos má pri našom súčasnom používaní veľký rozsah použitia, pred použitím musíme mať určité porozumenie, aby sme mohli efektívne hrať svoju vlastnú relevantnú úlohu pri používaní a mohli sme takéto produkty používať čoraz efektívnejšie.

Prostredie na skladovanie medených svoriek musí byť správne.Vo všeobecnosti platí, že prostredie na skladovanie medených svoriek nesmie mať príliš vysokú teplotu, príliš vysokú vlhkosť a korozívny plyn.Pri skladovaní v týchto prostrediach sa životnosť vašich medených svoriek výrazne skráti a možnosť úniku pri použití medených svoriek v tomto prostredí je vyššia.Ak medenú koncovku skladujete nesprávnym spôsobom, výrazne sa zníži pevnosť, izolácia a ďalšie vlastnosti medenej koncovky, ktorá nebude spĺňať požiadavky, ktoré potrebujete, a bude ohrozená vaša bezpečnosť.

Správne prostredie na skladovanie medených svoriek musí byť zvolené vtedy, keď teplota nemôže prekročiť 75 stupňov (teplota sa dá upraviť aj klimatizáciou), čisté a bez prachu a korozívnych plynov a vlhkosť nesmie byť príliš silná (vlhkosť môže byť zmenená okolitou teplotou a koncentrácia vlhkosti môže byť vyššia, keď je teplota nízka), Správne skladovanie medených svoriek môže efektívne zlepšiť životnosť medených svoriek a medené koncovky sú pri ich používaní bezpečnejšie.Nedôjde k žiadnemu skratu a úniku v dôsledku vstupu prachu alebo vlhkosti do medených svoriek.

Model nosa čiary označuje: prvé písmeno predstavuje model a druhé písmeno predstavuje materiál.„-“ Prvé číslo predstavuje druhú mocninu vedenia a číslo po „-“ predstavuje priemer otvoru pre skrutku.Napríklad model ot10-8: O predstavuje model, okrúhly (U je vidlica), T predstavuje materiál (meď), 10 predstavuje štvorcové vedenie (na pripojenie 8-10 štvorcových káblov) a 8 predstavuje otvor pre skrutku.

Induktor: prvok, ktorý dokáže premieňať elektrickú energiu na magnetickú energiu a ukladať ju.Štruktúra tlmivky je podobná štruktúre transformátora, ale má len jedno vinutie.Induktor má určitú indukčnosť, ktorá len bráni zmene prúdu.Ak je induktor v stave bez prúdu, bude sa snažiť zabrániť tomu, aby ním pretekal prúd, keď je obvod pripojený;Ak je induktor v stave toku prúdu, bude sa snažiť udržať prúd konštantný, keď je obvod odpojený.Induktor sa tiež nazýva tlmivka, reaktor a dynamický reaktor.

Indukčnosť: indukčnosť je vlastnosť uzavretého obvodu, to znamená, že keď sa prúd prechádzajúci uzavretým obvodom zmení, zdá sa, že elektromotorická sila odoláva zmene prúdu.Táto indukčnosť (nazývaná vlastná indukčnosť) je vlastnosťou samotnej uzavretej slučky.Za predpokladu, že sa prúd jednej uzavretej slučky zmení a elektromotorická sila vznikne v inej uzavretej slučke v dôsledku indukcie, táto indukčnosť sa nazýva vzájomná indukčnosť.

Použitie nosa drôtu môže zabezpečiť dostatočnú kontaktnú plochu na oboch koncoch spojenia.Pretože spojovacia časť medzi nosom drôtu a drôtom by mala byť zhutnená hydraulickými kliešťami.Spojovacia časť medzi nosom vedenia a zariadením musí byť stlačená skrutkami, aby sa zabezpečilo, že kontaktná plocha má dostatok skutočných bodov odklonenia kontaktu pod obmedzením tlaku, aby sa zabezpečilo, že kontaktná plocha sa nebude zahrievať v dôsledku malého kontaktu. povrch.

„Výhody nosa závitu
1. Zapojenie je pohodlné.Neexistuje žiadny drôtený nos.K dispozícii je iba spájkovacie vedenie.Je to problematické a nie príliš pevné
2. Je to bezpečné.Konce závitov sú zlisované bez otrepov,
3. Konštrukcia nosa drôtu zaisťuje dostatočnú kontaktnú plochu a nevedie k pretečeniu elektriny a nespôsobuje nehody v dôsledku veľkého zahrievania“


Čas odoslania: 11. september 2021